Disclaimer

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

LMDN Houtbouw besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. De verstrekte informatie op de website wordt zo actueel mogelijk gehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de website niet (meer) geheel juist is. Het staat LMDN Houtbouw vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. LMDN Houtbouw kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de op deze site verstrekte informatie.

Het is de bezoekers van deze website niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, foto’s of diensten zonder voorafgaande toestemming van LMDN Houtbouw op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

LMDN Houtbouw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of verband houdt met gebruik van deze website.

Op deze website zijn ook links opgenomen naar andere websites. LMDN Houtbouw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere elementen van deze websites.